Projekt Microsoft Academic Resource Kit, to zestaw 4 płyt DVD przeznaczonych dla wykładowców wyższych uczelni z Polski. Płyty zostały wydane w nakładzie poand 150 egzemplarzy. Mój udział w projekcie to przygotowanie nadruków na płyty, okładek oraz menu (autostart) w technologii HTA (HTML Application). Projekty (wykorzystane i nie) grafiki, oraz demo samego menu można znaleŸć poniżej.


nadruk na płyty:
nadruk
opakowanie:
opakowanie
interfejs użytkownika:
mark_demo07.zip
finalny produkt

© 2006 Witold Bołt ; all rights reserved